LU SCARPARU TE LU TIAULU di Franco Candido

Cap IV (Parte B)

  • Beh… Prima te tuttu m’ha futtuti tutti li sordi; poi, m’ha fattu ncuddhrare su na seggia e m’ha pigliatu cu nu minaturu e me n’ha date tante, ma tante, ca m’ha menzu scemunitu! – rispuse Mefistofele scuperchiannu le ferite e li ozzi ca l’ìa fatti lu minaturu. – Nnu biti? Nah! Cuarda comu m’ha cumbinatu! Cuarda. nah!

  • Minchia! Possibile? Cussì putente ete? – tisse Luciferu, facennuse la cruce all’ammersa. – E dicune ca su chieu lu bestia! E mo’ addhru stae, ca ne li passu ddoi cu me la scuntu? Ca alli tiali mei tocca li portane rispettu comu se ìa béssire chieu stessu!

  • Ah!.. A.. Allora, n… nu hai capitu?! – tisse lu tiaulu messaggeru cu la uce trimulante. – Nu lla… nu l’aggiu nuttu filu! Ca me n’ha date tante c’ha duccatu lu lassu addhrai stessu e cu me ne fu, ca se no m’ìa lassatu friddu an terra, anzi sulla seggia!

  • Nu l’hai nuttuuu?! – critàu lu capu te li tiauli cu na uce te tronu, scutulannu li stipiti te tutti li purtuni te lu nfiernu. – Comu sarebbe ca nu l’hai nuttu?! Mefistofele, iti ca spicci fiaccu! Nu ha mai successu ca n’omu qualunque te la terra me face fessa, ma se sta fiata ha successu, fazzu se gira lu munnu capisutta!

  • Patrunu, pietà! Patrunu miu, nu te stizzare cu mie, ca nu tegnu curpa! Ce sapìa chieu ca se me sittà a ddhra seggia nci ncuddrà? Ci lu facìa cussì furbu? Tutti m’ìane tittu ca era nu mienzu fessa e tantu tiscraziatu, ca li amici soi stessi li futtìane li sordi quannu se mbriacà. M’ìane tittu puru ca ulìa se ccia percé nu tinìa cchiui na lira e m’ìa parsita la verità, ca se no l’anima m’ìa innuta? Perciò, ci se putìa mai immaginare ca m’ìa pigliare pe’ fessa a ddhru simile motu?

  • Certu ete ca se nu me pozzu fidare cchiui te li megliu tiauli, vuol dire ca lu nfiernu miu sta spiccia propriu suttafunnu! – sibilau Luciferu spiatannu fiamme te lu nasu.

(continua crai)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s